Gass
– energikilde for industri og næring

Gasskompetanse er lokalt eid og drevet. Selskapet ble stiftet i 2008, og driver prosjektering, drift, vedlikehold og styring av gassinstallasjoner for industri og næring.
Vi leverer komplette gass- og varmeanlegg samt sikkerhetssystemer i forbindelse med gassdeteksjon, ventilasjon og avstenging, alltid med fokus på sikkerhet, kvalitet og anerkjente produkter. Vi kan levere styring opp mot SD-anlegg, som gir enkel, moderne og optimal drift for brukeren.

 

UVC- anlegg
– giftfri desinfeksjon i landbruket

Gasskompetanse har siden 2016 levert UVC-anlegg til landbruket. Metoden er velkjent og mye brukt i andre bransjer, men har vært lite brukt i landbruket. Produktet er i dag svært aktuelt pga. resistensproblematikken ved bruk av vanlige metoder.

 

myndighetskravene

Vær i forkant og slipp anmerkninger
for store avvik på gassanlegget ditt!

Les mer →

Aktuelt

UVC-anlegg: Giftfri desinfeksjon i landbruket 

Les mer →